Privacy verklaring

Hylkema Peugeot en Auto Haaima streven ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Auto Haaima en Hylkema Peugeot hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We hebben dit privacybeleid geschreven om u uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en welke keuzes u hebt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto Haaima en Hylkema Peugeot houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?
Klopt er iets niet of wil u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We staan klaar om u te helpen. Neem daarvoor contact op met onze klantencontactcentra:

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om eventuele automatische incasso mogelijk te maken. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen. Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, adres, woonplaats, poscode, telefoonnummer, e-mailadres, kenteken.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens die door Auto Haaima en Hylkema Peugeot worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers, van hun dochtermaatschappijen, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • commerciële mailings en e-mailings.
  • voertuiggegevens (importeur, RDW, financierings- en/of verzekeringsmaatschappijen.
  • Klanttevredenheidsonderzoeken Peugeot Nederland.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we uw gegevens aan iemand anders – u leest in deze Privacy Policy waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens om gaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

COOKIES

Cookies?
Auto Haaima maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren en hun voorkeuren te onthouden.

Accepteren van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. U kunt de cookies op onze site op twee manier accepteren: door de cookiemelding die u ziet bij het eerste gebruik van onze site te sluiten of door verder te gaan op onze websites.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed werken. Daarnaast kunnen we hiermee uw voorkeuren opslaan. Uw voorkeur over het wel of niet opslaan van cookies bijvoorbeeld. Maar ook uw voorkeur over het onthouden van inloggegevens zodat u bij een volgend bezoek makkelijker kunt inloggen.

Analyserende cookies
Wij gebruiken Google Analytics om te meten hoe onze websites gebruikt worden. Denk hierbij aan aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Auto Haaima en Hylkema Peugeot hebben hier geen invloed op. Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen

De bewaarperiode voor Analyserende cookies is 26 maanden en is van toepassing op gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android, Identifier for Advertisers van Apple).

Affiliate cookies
Komt u via een partnersite op onze website terecht dan weten wij dat graag. Door de affiliate cookie weten wij of dat het geval is.

Social media cookies
Via onze websites kunt u informatie delen op social media, zoals Facebook, YouTube, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze cookies zorgen ervoor dat dit werkt. Daarnaast kunnen we u met deze cookies relevante informatie bieden via andere websites. Klik hier om meer informatie te krijgen over de cookies die door Facebook worden geplaatst.

Marketing cookies
Om u zo relevant mogelijke aanbiedingen te kunnen doen, houden we bij hoe bezoekers onze websites gebruiken en stellen we gebruikersprofielen op. Deze informatie gebruiken we ook om onze websites en producten te verbeteren. De gegevens die we verzamelen gebruiken we niet om uw identiteit te achterhalen, tenzij u daarvoor akkoord geeft. Geeft u akkoord om uw persoonsgegevens te gebruiken dan gebruiken wij deze alleen voor marketing doeleinden