Voedselbank Leeuwarden en Auto Haaima

Geale de Haan, bestuurslid Voedselbank Leeuwarden:

‘Sponsoren zijn altijd van harte welkom!’

In 2004 nam De Raad van Kerken in Leeuwarden het initiatief om een voedselbank te starten. Ongeveer 15% van de huishoudens in de Gemeente Leeuwarden leeft onder de armoedegrens, wat betekent dat het inkomen lager is dan de bijstandsnorm. Piebe Haaima stelde in Wirdum een pand beschikbaar en zo werd de Voedselbank Leeuwarden geopend.

Toen de Voedselbank uit zijn jasje groeide verhuisde ze naar Leeuwarden, naar Bilgaard. Geale de Haan is waarnemend secretaris van Voedselbank Leeuwarden. “Inmiddels is er in Bilgaard een mooie hal bijgebouwd die voldoet aan alle voedsel- en veiligheidseisen.” De Voedselbank werkt met zo’n 140 vrijwilligers. “Dat is een luxepositie. Vrijwilligers vormen het hart van de Voedselbank. De dagelijkse leiding van de Voedselbank is in handen van drie hoofden.” De Haan is één van de zes bestuursleden.

Het voedsel wordt op allerlei manieren geleverd aan de Voedselbank. “Voedsel-bank Nederland levert één keer in de week vanuit het landelijk distributiecentrum. Zelf gaan we dagelijks langs de supermarkten en bakkers om vers voedsel op te halen. We gebruiken daarvoor twee busjes die met een mooie regeling beschikbaar gesteld zijn door Peugeot Haaima. En we doen natuurlijk de bekende productenacties, waarbij vrijwilligers een hele dag in een supermarkt staan om boodschappenlijstjes uit te delen.” Voedselbank Leeuwarden is volledig afhankelijk van giften, voor zowel het voedsel als de financiële middelen.

De schaamte voorbij
Bedrijven, kerken, stichtingen, organisaties en individuen weten ons goed te vinden. Maar denk ook aan de serviceclubs, zoals de Rotary, met de opbrengsten van de Midnightwalk en Leeuwarden Culinair. Gelukkig maar, want we kunnen sponsoren altijd goed gebruiken!” De Haan gelooft namelijk niet dat de Voedselbank zal verdwijnen. “De Voedselbank is de enige bank die zichzelf graag op wilheffen. Ik denk niet dat dat gaat lukken. We zien tegenwoordig een nieuwe problematiek. Er komen nu ook kleine ondernemers en zzp’ers naar de Voedselbank. En steeds meer oudere mensen. Ouderen die door verschillende oorzaken de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Nee, we hebben de bodem nog niet gezien.”

Is de Voedselbank onderdeel geworden van onze samenleving? “Ja, we zijn de schaamte voorbij. De politiek zwijgt niet meer over de Voedselbank, het is een ‘sexy’ onderwerp geworden.” 

Fotografie: Piet Douma