Hylkema en Haaima schrijven geschiedenis

Haaima en Hylkema schrijven internetgeschiedenis met de komst van hylkemahaaima.frl 

Het tweede domein van Nederland is een feit. In de komende periode zal gefaseerd de nieuwe domeinextensie worden geïntroduceerd. Vanaf januari 2015 begint de fase van registratie voor het algemeen publiek: Friezen en Friese bedrijven krijgen daarbij voorrang. Maar voor die is een 100-tal pioniers exclusief de mogelijkheid geboden om hun domein te claimen op .frl. Wij konden hier natuurlijk niet aan voorbij gaan en hebben onze domeinnaam geregistreerd. Daarom vindt u ons vanaf vandaag op www.hylkemahaaima.frl

Daarnaast zullen de .frl medewerkers van nic.frl die zich inzetten voor deze domeinnaam zich gaan verplaatsen in Peugeots van Haaima en Hylkema.